Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

vespailija.fi sivuston käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: vespailija.fi
Verkkosivut: https://vespailija.fi
Osoite: Hämeenkatu 22 B 6, 05800 HYVINKÄÄ
Puh. 045 638 6444
Sähköposti: yllapito@vespailija.fi

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi: Mika Koivunen
Osoite: Hämeenkatu 22 B 6, 05800 HYVINKÄÄ
Puh. 045 638 6444
Sähköposti: yllapito@vespailija.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä kotisivun käyttäjistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja käyttäjätietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli käyttäjän täydellinen nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Käyttäjien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Käyttäjätiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)

6. Rekisterin tietolähteet

Käyttäjärekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai käyttöoikeutta hakevan henkilön ilmoituksella lomakkeen kautta.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivuston ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Vespailija.fi ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.